?

Log in

No account? Create an account

December 20th, 2007


кста, намучавшись вдоволь на работе с интел кор2дуо, дома при апгрейде собрал се на базе АМД комп. и не жужжжу.